Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Sense

Sense

Online sekscounseling voor jongeren

 

E-hulp content

Samen met Sense ontwikkelden we een online interventie voor jongeren met seksualiteitsproblemen. Tevens begeleidde we Sense bij het ontwikkelen en implementeren van hun e-healthvisie én ontwerpen we samen met Reframing Studio nieuwe interventies voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

 

Aanleiding

Sense biedt door heel Nederland SOA-testen aan jongeren en hulp bij seksualiteitsvragen en -problemen. Jongeren met seksualiteitsproblemen weten echter de weg naar de fysieke locaties Sense nauwelijks te vinden voor hulp bij problemen. Zouden ze de drempel te hoog vinden om naar het spreekuur te komen? De verwachting was dat online counseling veel beter zou aansluiten op de doelgroep en hun specifieke hulpvragen.

Oplossing

Een online interventie waar jongeren counselling krijgen van hulpverleners van Sense, genaamd Vrijfijn.nl. De jongeren hebben anoniem een aantal sessies en krijgen huiswerk. De interventie is aantrekkelijk vormgegeven en sluit aan op de leefwereld van de jongeren. Verpleegkundigen zijn getraind in het online comuniceren met de doelgroep. 

Resultaat

De evaluatie toont aan dat 86% van de cliënten (zeer) tevreden is over het interventietraject. Niet alleen over het advies, de informatie, de snelheid van reageren, maar ook over de deskundigheid van verpleegkundige/hulpverlener. Na de interventie zijn de klachten voor de meeste cliënten volledig opgelost of verminderd (75%). Cliënten zouden de hulp ook aan anderen adviseren. Als de populatie cliënten van de face-to-face hulp wordt vergeleken met de populatie cliënten van vrijfijn.nl, dan valt op dat vrijfijn.nl nieuwe doelgroepen bereikt die bij de face-to-face hulp niet of nauwelijks worden bereikt.

De rol van E-hulp.nl

E-hulp.nl stuurde een projectteam aan om vorm te geven aan het concept van anonieme online counseling. Er werd een programma van eisen opgesteld dat de input gaf voor het ontwikkelen en bouwen van de website en een afgeschermde counselingomgeving. Wij onderhielden het contact met ontwerper en bouwer van de website en maakten de vertaalslag van techniek naar inhoud en vice versa. Ook adviseerden wij bij de PR rond het project. Tevens trainden we een groep verpleegkundigen om op methodische wijze online hulp te bieden.​

Tevens begeleidden we Sense bij het ontwikkelen en implementeren van hun landelijke e-healthvisie, getiteld "E-health tenzij..." 

""Met veel genoegen kijk ik naar onze nieuwe website. Ik ben trots op zowel het product als ook het proces." - Fetzen de Groot"