Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Netwerk online hulpverlening

Netwerk online hulpverlening

 

E-hulp content

Het Netwerk Online Hulp is opgericht in 2005 door Humanitas, Sensoor, Pratenonline.nl en stichting E-hulp.

 

Het Netwerk Online Hulp is opgericht in 2005 door Humanitas, Sensoor, Pratenonline.nl en stichting E-hulp. Het Netwerk is een platform voor samenwerking en kennisuitwisseling voor organisaties die online hulp bieden bij psychische, sociale en maatschappelijke problemen. Het Netwerk bestaat uit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, maatschappelijke werk en vrijwilligersorganisaties.

Het netwerk beoogt diverse doelen:

  • uitwisseling: kennis, ervaringen, organisatieontwikkelingen, innovaties
  • samenwerking: kwaliteitszorg, promoting, innovatie
  • aanbrengen van samenhang in de online hulpwereld: tegengaan versnippering, bevorderen van ketensamenwerking, profilering
  • belangenbehartiging: bevorderen van de financiering van (anonieme) hulp via bijvoorbeeld lobbyactiviteiten
  • kwaliteit bevorderen: ontwikkelen van criteria of keurmerk online hulpverlening, uitwisselen van onderzoekgegevens, conferenties organiseren.

Het Netwerk Online Hulp bestaat uit de volgende leden:

113online, Chatmetfier.nl, E-hulp.l, Fiom, Humanitas, I-Kracht, Juridisch Loket, Kindertelefoon, Korrelatie, Raad voor Rechtsbijstand, Sensoor, Pesteb, Pratenonline.nl, Slachtofferhulp en Virenze. 

Rol E-hulp.nl

Frank Schalken is voorzitter en woordvoerder van het netwerk.