Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Kindertelefoon

Kindertelefoon

Landelijke chatservice ontwikkelen en implementeren

 

E-hulp content

Het ontstaan van E-hulp is terug te voeren tot begin deze eeuw, toen Frank Schalken projectleider werd bij de Kindertelefoon om online hulpverlening te ontwikkelen. Nog steeds worden tienduizenden chatgesprekken per jaar gevoerd door getrainde vrijwilligers.

 

Aanleiding

In 1994 schreef een kind een brief aan de Kindertelefoon met de vraag “waarom is de Kindertelefoon niet via internet bereikbaar”. In 1995 kreeg de Kindertelefoon haar eerste (statische) website en in de loop van 2000 ontving de Kindertelefoon steeds meer e-mailas van kinderen met hulpvragen. Ze stuurden hun vragen naar een e-mailadres dat bedoelt was voor volwassenen om aan te geven dat ze vrijwilliger wilden worden. Waren er soms kinderen die liever online contact zochten dan via de telefoon?

Een projectgroep onder leiding van Frank Schalken (toen nog vrijwilliger - later oprichter van E-hulp) onderzocht de verschillende mogelijkheden en besloot te gaan voor contact via chat. 

Oplossing

Vanaf 1 januari 2003 konden jongeren chatten met getrainde vrijwilligers van de Kindertelefoon.

Resultaat

Jongeren waren vanaf de start enthousiast over de chatmogelijkheid. Ze waren tevreden over de geboden hulp. Onderzoek van het SCO Kohnstamm Instituut toonde aan dat de chat effectief was. Het project Chatten met de Kindertelefoon werd in 2003  uitgeroepen tot meest vernieuwende en maatschappelijk relevante project op internetgebied in Nederland. In 2005 won de Kindertelefoon dankzij de chat de Contact Center Promotion Award. 

Nog steeds worden tienduizenden jongeren per jaar via chat te woord gestaan. 

De rol van E-hulp.nl

Frank Schalken, was initiatiefnemer van de chat van de Kindertelefoon. In de rol van projectleider was hij van 2001 tot 2005 eindverantwoordelijk voor concept- en methodiekontwikkeling, de training van de vrijwilligers, fondsenwerving, aansturing van de ICT-leveranciers en onderzoekers, interne communicatie en PR. Vanaf 2006 adviseerde hij de landelijk coördinator omtrent capaciteit-, kwaliteit- en veiligheidsvraagstukken.

Brief van kind aan Kindertelefoon (1994)