Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Jouw Omgeving

Jouw Omgeving

 

E-hulp content

Drie instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, Reik, Ambiq,en MEE Friesland, vroegen E-hulp hun te begeleiden bij het realiseren van hun hun ambitieuze doelen met online hulpverlening.

 

Aanleiding

Voor organisaties als Reik, Ambiq,en MEE Friesland is het van belang zorg te (blijven) bieden die aansluit bij de behoeften van cliënten en de ontwikkelingen in de maatschappij. Om dit belang te faciliteren is online hulpverlening een belangrijk speerpunt. De ambitie van deze instellingen is om online hulp standaard onderdeel te laten uitmaken van elk behandeltraject. Hiermee stimuleren zij een grotere zelfredzaamheid en zelfstandigheid van cliënten. Daarnaast draagt de integrale inzet van online hulp bij aan de noodzakelijke efficiëntieslag die deze instellingen willen doorvoeren. 

Oplossing

“Jouw Omgeving” is een besloten platform dat op maat gevuld kan worden met allerlei online hulpmodules. Op basis van doelen worden (zowel door hulpverlener als cliënt) werkpunten en acties geformuleerd waaraan hulpmiddelen gekoppeld kunnen worden. Op deze manier kunnen cliënten in hun eigen tijd en zelfstandiger werken aan hun behandeling. Daarnaast bevat de omgeving een op maat bibliotheek waarin gevalideerde informatie gelezen kan worden over datgene waarvoor de cliënt in behandeling is. Ook kan de cliënt er voor kiezen om zijn sociale netwerk toegang te geven tot onderdelen van zijn omgeving. Op deze manier kunnen ouders, familie, buurvrouw, de docent of zelfs een hulpverlener van een andere instelling. Op deze manier wordt ook het sociale netwerk van de cliënt in staat gesteld om op de hoogte te blijven en nauwer betrokken te raken bij de behandeling van de cliënt. 

Naar aanleiding van dit project hebben de bouwers besloten om "Jouw Omgeving" veel breder beschikbaar te gaan stellen en daarvoor een apart bedrijf opgericht. Ondertussen zijn er vele organisaties uit de VG-sector en de Jeugd GGZ die gebruik maken van het platform. Als E-hulp zijn we trots dat we aan de basis daarvan gestaan hebben.

De rol van E-hulp.nl

E-hulp zorgde voor de conceptontwikkeling, begeleide bij het ontwerp en bouwen van de omgeving inclusief alle modules was verantwoordelijk voor de implementatie van alle modules in het dagelijkse werkproces van medewerkers. Tevens ontwikkelden en verzorgden we opleidingen voor hulpverleners. 

Meer informatie

Voor informatie over hoe Jouw Omgeving er nu uitziet en wat alle mogelijkheden zijn, ga naar www.jouwomgeving.nl

"Wij waren zeer enthousiast en gedreven om met online hulp te beginnen maar het ontbrak ons aan kennis.Dezelfde gedrevenheid en enthousiasme vonden we bij E-hulp met het belangrijke verschil dat zij wel de kennis hebben hoe je online hulp ontwikkelt."