Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Hulpmix

Hulpmix

 

E-hulp content

De online hulpsite Hulpmix.nl werd opgezet omdat migrantenjongeren de weg naar de reguliere hulpverlening slecht wisten te vinden en online zeer actief waren. De site werd al snel een succes en wist zowel migrantenjongeren als autochtone jongeren goed te bereiken. De samenwerking tussen GGZ en Jeugdzorg was vrij bijzonder. De site was jarenlang de grootste online hulpsite van nederland met tegen de miljoen unieke bezoekers per jaar. Na vijf jaar moest de site helaas stoppen omdat er geen financieringsmogelijkheden waren voor deze anonieme, eigentijdse vorm van hulpverlening.

 

Aanleiding

Migrantenjongeren maken minder dan gemiddeld gebruik van reguliere hulpverlening. Ze weten de weg slecht te vinden en als ze hulp krijgen, sluit die vaak niet aan bij hun behoeften. Tegelijkertijd zijn ze veel online te vinden, waar ze open discussiëren over persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken

Oplossing

E-hulp.nl bracht vijf instellingen uit de Jeugdzorg en Jeugd-GGZ bij elkaar. Samen met klankbordgroepen werd de website Hulpmix.nl ontwikkeld. De online hulpsite bood informatie over 100 onderwerpen, advies, lotgenotencontact en de mogelijkheid om te chatten en mailen met hulpverleners. Hulpverleners werden gescreend op interculturele achtergrond en/of vaardigheden. Ook in de training werd hier veel aandacht aan besteed, naast het aanleren van online communicatievaardigheden.

Resultaat

Uit een procesevaluatie bleek dat de beoogde doelgroep goed bereikt wordt en positief was over de geboden hulp. In 2009 heeft Hulpmix.nl de nationale jeugdzorgprijs gewonnen. De interventie is in 2011 opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI. Nadat in dat jaar bleek dat ook heel veel autochtone jongeren gebruik maakten van Hulpmix.nl, is de doelgroep verbreed naar alle kwetsbare jongeren. Hulpmix.nl had in 2011 bijna 500.000 unieke bezoekers, in 2012 ruim 800.000 zijn. Uit een externe maatschappelijk businesscase bleek dat Hulpmix de maatschappij twee keer zoveel oplevert als dat het kost.

De rol van E-hulp.nl

E-hulp was initiatiefnemer van Hulpmix.nl. Met behulp van Jeugdzorg Nederland en Marokko.nl. brachen wij vijf instellingen uit Jeugdzorg en Jeugd-GGZ bij elkaar. E-hulp schreef het projectplan, deed subsidie-aanvragen en fungeerde als projectleider. Samen met de projectgroep ontwikkelden wij het concept van de interventie en richtten wij de organisatie achter Hulpmix.nl, in, inclusief werkwijzen en kwaliteitssysteem. E-hulp stuurde tevens de website ontwerpers (De Ruimte Ontwerpers) en –bouwers (Leukeleu) aan. We ontwikkelden en verzorgden de trainingen, waaronder een train-de-trainer traject.