Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Handboek online hulpverlening

Handboek online hulpverlening

 

E-hulp content

E-hulp schreef het Handboek Online Hulpverlening. Er is zowel een management- als onderwijseditie.

 

Aanleiding

Toegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren. Regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen. Internet verbetert Zorg en Welzijn. Steeds meer organisaties bieden dan ook online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Wat maakt hulpverlening via internet zo waardevol? Wat is nodig voordat een instelling online hulp (grootschalig) kan aanbieden?

Het handboek is geschreven op basis van meer dan tien jaar ervaring met online hulpverlening en bevat alle relevante aspecten van dit vakgebied. Naast een uitgebreide beschrijving van de methodiek komen de kenmerken, voor- en nadelen en verschillende vormen aan bod. Verder worden in de managementeditie het implementatieproces en de organisatorische implicaties behandeld, zoals techniek, veiligheid, recht, pr en de veranderende rol van hulpverleners. Door het hele boek heen staan voorbeelden van bestaande online en blended interventies.

Deze geheel vernieuwde editie beschrijft alle nieuwe ontwikkelingen en actuele inzichten omtrent wetenschappelijk onderzoek, blended hulpverlening, mHealth, therapietrouw, leerstijlen én de zeven kenmerken van een competente online hulpverlener. De managementeditie kost €42,99, de onderwijseditie €29,99.

Voor wie

De managementeditie is zowel geschikt voor hulpverleners en managers die zich oriënteren op online hulpverlening als organisaties die hun online hulpaanbod willen doorontwikkelen. De onderwijseditie richt is zich studenten.

Inhoudsopgave

Het handboek bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Deel I: Orientatie

1. Wat is online hulpverlening
2. Effectiviteit van online hulpverlening
3. Kiezen voor online hulpverlening
4. Online hulpvormen

Deel II: Voorbereiding en organisatie

5. Implementeren van online hulpverlening
6. Concept ontwikkelen
7. Interactieve hulpvormen inrichten
8. Techniek
9. Veiligheid
10. Recht
11. Teksten schrijven
12. Doelgroep bereiken

Deel III: Uitvoering

13. Online hulpverlening: een vak apart?
14. Online communiceren via synchroon contact
15. Online communiceren via asynchroon contact
16. Kwaliteit

Deel II maakt geen onderdeel uit van de onderwijseditie.

Over de eerste editie

"Het is een zeer compleet handboek geworden met vele sprekende voorbeelden. Ik verwacht dat er vanuit verschillende hoeken, zowel praktijk als hoger onderwijs, veel interesse zal zijn in dit handboek." Dr. Viviane Thewissen, Open Universiteit, Faculteit Psychologie.