Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

GGZ Nederland

GGZ Nederland

Opschaling e-health: van Masterclass naar masterplan

 

E-hulp content

E-hulp begeleide in opdracht van GGZ Nederland 8 koploperinstellingen op het gebied van de implementatie van E-health. Doel was het achterhalen van oorzaken van het achterblijven van de opschaling van e-health én het vinden van oplossingsrichtingen.

 

Aanleiding

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ hebben partijen afgesproken om een plan van aanpak op te stellen om het gebruik van eHealth te bevorderen. Want hoewel er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in eHealth, zorgen tegenstrijdige prikkels en verschillende belangen ervoor dat de opschaling van het gebruik van eHealth stagneert.  En dat is zonde, want juist in een tijd van krapte en economische druk kan de inzet van eHealth een antwoord bieden. Mede namens de partijen van het bestuurlijk akkoord organiseert GGZ Nederland daarom samen  met E-hulp een uniek samenwerkingstraject waarbij we aan de hand van dialoog tussen stakeholders, kennissessies en intervisie komen tot een gezamenlijk kader én praktische oplossingsrichtingen voor de implementatie en opschaling van eHealth. 

Oplossing

Samen met GGZ Nederland selecteerde E-hulp 8 koploperinstellingen op het gebied van de implementatie van E-health. Zij vormden elk een projectteam bestaande uit behandelaren, cliënten, zorgverzekeraars en managers. In eerste bijeenkomst formuleerden de bestuurders van de instellingen, zorgverzekeraars, vertegenwoordigers van patienten- en  beroepsverenigingen en het ministerie van VWS knelpunten op het gebied van de opschaling van eHealth. In het verlengde daarvan werd aan de projectteams de opdracht gegeven om in samenspraak met alle stakeholders met oplossingsrichtingen te komen. Gedurende 3 dagen begeleidde E-hulp de projectteams, bracht kennis van buiten in en formuleerde zo met de projectteams oplossingsrichtingen op het gebied van visie, borging, implementatie, de hulpverlener van de toekomst, de organisatie van de toekomst, het clientperspectief en technologie.

Resultaat

Eind 2014 werden de oplossingsrichtingen aan de GGZ bestuurders, Verzekeraars, Beroeps- en Clientenverenigingen en het Ministerie van VWS gepresenteerd. Belangrijkste conclusie was dat de businessmodellen in de GGZ niet toekomstbestendig zijn en dat digitale transformatie de oplossing is. Deze uitkomsten werden door alle aanwezigen onderschreven. 

De rol van E-hulp

Michael Milo en Frank Schalken begeleidden het traject. Ze brachten samen met voorlopers in het veld state of the art kennis in en zochten met de projectteams naar oplossingsrichtingen.

 

Meer informatie

De ervaringen zijn vastgelegd in 2 praktische rapporten die beiden te downloaden zijn.