Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Amerpoort

Amerpoort

Mogelijkheden tot zelfstandigheid met een verstandelijke beperking

 

E-hulp content

E-hulp en Reframing Studio hebben in opdracht van Amerpoort uitgebreid onderzocht hoe de (zorg)context van mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking de komende jaren zal zijn en welke rol technologie kan spelen om hun zelfstandigheid te verbeteren.

 

Aanleiding

“Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.” Dat is waar Amerpoort voor staat. Dat ‘goede leven’ heeft voor iedereen een andere betekenis. Maar er zijn ook universele kenmerken te noemen zoals veiligheid, sociale verbondenheid of zelfstandigheid. Volgens filosoof Peter Bieri is zelfstandigheid zelfs de eerste bouwsteen van een waardig leven. Maar zelfstandigheid is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. In veel gevallen drijft de beperking de zelfstandigheid in het nauw.

We zijn met ons zorgstelsel een nieuwe weg ingeslagen. Een weg van participatie, inclusie en zelfredzaamheid. Een leven waarin cliënten meedoen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage leveren aan de samenleving vraagt een zeker mate van zelfstandigheid. Amerpoort staat voor de uitdaging om dat per cliënt vorm te geven. Technologie kan ervoor zorgen dat mensen meer zelf kunnen doen, zo laten voor- beelden van binnen en buiten de zorg zien.

Aanpak

Amerpoort heeft E-hulp en onze partner Reframing Studio gevraagd om te onderzoeken hoe de context van mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking er over 5 jaar uitziet. En passend binnen deze toekomstige context concepten te genereren waarbij technologie de toekomstige gebruiker mogelijkheden biedt tot zelfstandigheid. De wetenschappelijk gefundeerde Reframing Methode is hierbij als leidraad gebruikt. 

Resultaat

We hebben op basis van vele intervieuws met mensen met een lichte tot matige verstandelijkebeperking, begeleiders en experts én literatuuronderzoek ruim 200 factoren vastgesteld die gezmanelijk de toekomstige context vormen. Die factoren zijn geclusterd, waarna we vier type gedragingen hebben vastgesteld. Op basis daarvan zijn er negen conceptideeën ontwikkeld die elk een type gedraging ondersteunen. Op basis van vier criteria (zelfstandigheid, minder begeleidingstijd, klantbehoefte en slagingskans) zijn er vervolgens drie ideeën geselecteerd die tot concept zijn uitgewerkt. 

Op dit moment onderzoeken we hoe de concepten geimplementeerd kunnen worden. 

De vier gedragingen gevisualiseerd