Body content E-Hulp

Header afbeelding E-hulp

Cases

Cases

 

E-hulp content

Toegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren. Regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen. Internet verbetert Zorg en Welzijn. Steeds meer organisaties bieden dan ook online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Wat maakt hulpverlening via internet zo waardevol?

  • Sinds 2005
  • Zonder winstoogmerk
  • Creëren in netwerken
  • Doelgericht

De Nieuwe GGZ

De beweging “De Nieuwe GGZ” wordt 21 oktober gelanceerd. Meer informatie volgt woensdag.

Lees verder
De Nieuwe GGZ
Hoe word ik geen patiënt

Hoe word ik geen patiënt

E-hulp, CBusinez en Jim van Os (Universiteit Maastricht) ontwikkelen een online omgeving die mensen met vragen of psychische klachten ondersteunt om zelf oplossingen te vinden zonder dat hiervoor contact met de GGZ nodig is. De module heeft als...

Lees verder

Amerpoort

E-hulp en Reframing Studio hebben in opdracht van Amerpoort uitgebreid onderzocht hoe de (zorg)context van mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking de komende jaren zal zijn en welke rol technologie kan spelen om hun zelfstandigheid...

Lees verder
Amerpoort
GGZ Nederland

GGZ Nederland

E-hulp begeleide in opdracht van GGZ Nederland 8 koploperinstellingen op het gebied van de implementatie van E-health. Doel was het achterhalen van oorzaken van het achterblijven van de opschaling van e-health én het vinden van...

Lees verder

Sense

Samen met Sense ontwikkelden we een online interventie voor jongeren met seksualiteitsproblemen. Tevens begeleidde we Sense bij het ontwikkelen en implementeren van hun e-healthvisie én ontwerpen we samen met Reframing Studio nieuwe interventies...

Lees verder
Sense
Jouw Omgeving

Jouw Omgeving

Drie instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, Reik, Ambiq,en MEE Friesland, vroegen E-hulp hun te begeleiden bij het realiseren van hun hun ambitieuze doelen met online hulpverlening.

Lees verder

Hulpmix

De online hulpsite Hulpmix.nl werd opgezet omdat migrantenjongeren de weg naar de reguliere hulpverlening slecht wisten te vinden en online zeer actief waren. De site werd al snel een succes en wist zowel migrantenjongeren als autochtone jongeren...

Lees verder
Hulpmix
Congres online hulpverlening

Congres online hulpverlening

Vijf jaar achter elkaar heeft E-hulp samen met Bohn Stafleu Van Loghum het Congres Online Hulpverlening georganiseerd. Het congres werd zeer goed bezocht en beoordeeld en haalde ieder jaar de landelijke media.

Lees verder

Voorbij de Kalverliefde

Onder redactie van Remco Hoogendijk (Health Valley) en Wouter Wolters (E-hulp) hebben tien bijzondere, dappere, volhardende, exceptionele en tegendraadse innovatoren de geheimen van hun ervaringen met e-health gedeeld.

Lees verder
Voorbij de Kalverliefde
Scriptieprijs Online Hulpverlening

Scriptieprijs Online Hulpverlening

Met de scriptieprijs online hulp stimuleerde E-hulp het ontwikkelen en verspreiden van kennis over online hulpverlening. De prijs is zes jaar achter elkaar uitgereikt en leverde tientallen onderzoeken op naar e-health.

Lees verder

Kindertelefoon

Het ontstaan van E-hulp is terug te voeren tot begin deze eeuw, toen Frank Schalken projectleider werd bij de Kindertelefoon om online hulpverlening te ontwikkelen. Nog steeds worden tienduizenden chatgesprekken per jaar gevoerd door getrainde...

Lees verder
Kindertelefoon