Body content E-Hulp

E-hulp content

Wat is online hulpverlening

17 oktober 2013

Toegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren. Regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen. Internet verbetert Zorg en Welzijn. Steeds meer organisaties bieden dan ook online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. 

Definitie

Er zijn in de loop der jaren vele termen ontstaan die het gebruik van internettechnologie in de zorg en welzijn proberen te beschrijven. Voorbeelden zijn: digitale hulpverlening, digihulp, e-health, telemedicine, e-mental health, internethulpverlening, e-hulp, online hulp en online hulpverlening.

Online hulpverlening is hulp die instellingen bieden bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen waarbij gebruikgemaakt wordt van internettechnologie. Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg. 

E-health is, aldus De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 'Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren’. Onder deze definitie vallen zowel initiatieven in het primaire zorgproces als in de ondersteuning, zoals het contact tussen artsen onderling.

E-mental health is een afgeleide van het begrip e-health. Het richt zich specifiek op het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren (Riper e.a., 2007). 

Kenmerken

Online hulpverlening heeft drie kenmerken waarmee zij zich onderscheidt van telefonische en face-to-face hulpverlening:

    Onafhankelijk van plaats en tijd
    Minder zintuiglijke waarnemingen
    Communicatie via technische hulpmiddelen

Bron:
Riper, H., Smit, F., Zanden, R. van der, Conijn, B., Kramer, J., & Mutsaers, K. (2007). E-mental health. High tech, high touch, high trust. Utrecht: Trimbos-instituut.