Body content E-Hulp

E-hulp content

VWS ontwikkelt visie op online hulp

12 november 2012

VWS ontwikkelt visie op online hulp

Het ministerie van VWS heeft toegezegd samen met maatschappelijke partijen een visie te gaan ontwikkelen op Hulp op afstand, waaronder hulp via internet. Dat blijkt uit een brief die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. VWS deed de toezegging naar aanleiding van een onderzoek naar anonieme hulp op afstand, dat ze heeft laten uitvoeren ’.

Uit het onderzoek blijkt dat er een breed spectrum is aan organisaties en vormen van hulp op afstand: van luisterend oor via praktische hulp en lotgenotencontact tot daadwerkelijke behandeling bijvoorbeeld via internet. De belangrijkste conclusies van de onderzoekers zijn dat het veld versnipperd is, dat organisaties meer kunnen samenwerken en dat er efficiencyvoordelen te bereiken zijn door samenvoeging van organisaties.

Het rapport is besproken met de onderzochte organisaties, aldus VWS. Zij waardeerden het feit dat voor het eerst een integraal overzicht beschikbaar is van organisaties op het terrein van anonieme hulp op afstand. Alle organisaties waren het er over eens dat verbeteringen mogelijk waren bijvoorbeeld door meer onderlinge samenwerking. Zij onderschreven het belang van een integrale landelijke visie op anonieme hulp op afstand en een landelijke borging ervan. Gezien de demissionaire status van het kabinet zal het nieuwe kabinet op basis van de uitkomsten van dit onderzoek een dergelijke visie formuleren.

  • Bron:
  • E-hulp.nl