Body content E-Hulp

E-hulp content

Eerste resultaten onderzoek DepressieVRIJ

30 mei 2012

Hoe voorkom je terugval na een depressie? Sinds 2010 wordt dat via een training op DepressieVRIJ.nl onderzocht. Ongeveer 50 mensen hebben de training afgerond. Gemiddeld hadden zij genoeg aan een half uur therapeutische ondersteuning per week.

Depressievrij.nl is een online preventieve cognitieve therapie ter voorkoming van terugkerende depressie. De kosten die gepaard gaan met depressies in Nederland zijn schrikbarend hoog. Zo is de verwachting dat in 2012 door depressie veroorzaakt ziekteverzuim tot bijna een miljard euro aan productieverlies zal leiden.

De effecten van internetbehandelingen zijn veelbelovend, vooral wanneer er ondersteuning is door een therapeut, telefoontjes, e-mails of automatische berichten. Contact tussen deelnemers en therapeuten is daarbij kort en inhoudsgericht, heel anders dus dan bij live therapie waarbij therapeuten onderdeel zijn van het hele proces van komen tot de kern van een probleem.

Aanwijzingen
Gezien het korte contact met de therapeut in de mobiele therapievorm lijkt niet iedereen behoefte te hebben aan uitgebreide gesprekken. De anonieme vorm van therapie maakt het mogelijk sneller tot de kern te komen, zonder een therapeutische relatie op te bouwen. In de live versie van deze therapie zijn er 8 sessies à 1,5 uur.

Er zijn voorzichtige aanwijzingen dat therapie via internet en de mobiele telefoon effectief kan zijn. Een ander voordeel van de mobiele therapie is verhoogde toegankelijkheid van de zorg. Mensen kunnen zelf aan de slag wanneer zij dit willen of nodig achten. Het noodzakelijke contact tijdens de therapie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden via de e-mail.

Doorbreek depressie
Het onderzoek van het team van het project doorbreek depresssie richt zich nu op welke vorm van behandeling voor wie geschikt is. Live therapie en mobiele therapie worden vergeleken in een grootschalig landelijk onderzoek naar het voorkomen van depressieve terugval. Huidig onderzoek maakt het mogelijk een groot aantal mensen lange tijd te volgen en specifiek te kijken naar verschillen in het ontstaan en de terugkeer van klachten. Aandacht voor de unieke kenmerken van de deelnemers zal het bieden van een optimale behandeling in de toekomst mogelijk maken.

DepressieVRIJ is een samenwerkingsverband van het Trimbos-instituut, Universiteit Groningen, VUmc, Arkin Amsterdam en diverse GGZ instellingen.

  • Bron:
  • Trimbos.nl